Programa Discover London per a joves de 18 anys o més. Londres, Anglaterra.

 • Anglès per a joves a l'estranger Londres
 • Anglès a Londres Londres
 • Anglès a Londres Londres
 • Anglès a Londres Londres
1 2 3 4
Slider CSS3 by WOWSlider.com v4.8m

La nostra proposta per a aquest estiu:

ENGLISH CENTRE organitza el curs d’estiu per a alumnes de 18 anys o més en una escola a la ciutat de LONDRES, ANGLATERRA. Del 8 al 22 de juliol.

Londres és una de les capitals del món dels negocis, les finances i centres culturals, i la seva influència en la política, educació, entreteniment, mitjans de masses, moda i art fan de Londres una de les majors ciutats globals.

Londres té una població molt diversa, amb moltes cultures, religions i s'hi parlen a més de l'Anglès, més de 300 llengües!
L'Escola:

La ciutat

Londres és una de les capitals del món dels negocis, les finances i centres culturals, i la seva influència en la política, educació, entreteniment, mitjans de masses, moda i art fan de Londres una de les majors ciutats globals.

Londres té una població molt diversa, amb moltes cultures, religions i s'hi parlen a més de l'Anglès, més de 300 llengües!

El programa Discover London us anima a descobrir la ciutat de Londres que té un ventall enorme de visites per fer i llocs per veure, descobrir i viure!

Les Classes

Hi haurà un total de 15 hores de classes a la setmana durant el matí en grups reduïts, alumnes internacionals i professorat nadiu. Les classes consistiran en potenciar els tres apartats més importants per aprendre una llengua: speaking, listening and reading; és a dir: parlant, escoltant i llegint.

El primer dia de classe es farà un test de nivell i és lliurarà un certificat a final del curs.

Hi haurà monitors per a les activitats tant de tarda com de vespre, supervisat sempre pels mateixos professors nadius i monitors de l’escola juntament amb els monitors d’English Centre, controlaran als alumnes en tot moment i els ajudaran en tot el que necessitin.

Les excursions seran organitzades pels monitors i professors nadius. Els monitors d’English Centre estaran al costat per qualsevol imprevist i per ajudar el grup i els monitors del Col·legi.

El programa inclou:

 • 15 hores de classes a la setmana, torn de matí,
 • Visites de tarda a llocs d'interès cultural de Londres
 • Activitats de vespre com anar al cinema i passar estones amb la família d'acollida
 • Allotjament en pensió complerta
 • Excursió de dia sencer cada dissabte
 • Excursió de mig dia un cop per setmana

Cliqueu aquí per a descarregar-vos el programa complert del curs

L'allotjament

Allotjament en Família

Una manera de fer una immersió completa es el programa en família. Viure en una família anglesa permet endinsar-se en la cultura anglesa viure les seves costums i practicar l’anglès mes col·loquial.

Les famílies estan degudament seleccionades pel col·legi i pel British Council, totes elles estan a prop del campus on podran anar caminant i si no és així, les famílies amfitriones portaran els alumnes al campus cada dia.

Els alumnes dormiran, esmorzaran i soparan amb les famílies; Podran viure en una mateixa familia mes d’un alumne sempre que sigui de diferent nacionalitat, però també podran viure-hi dos alumnes de la mateixa nacionalitat sempre que els propis alumnes ho aprovin.

Preus

Preus Programa Anglès Dublín joves

Interessats... Què cal fer?

1r Pas:

 • Omplir el full d’inscripció. Cliqueu aquí per a descarregar el full
 • 2 fotos de carnet
 • Fotocòpia de DNI i passaport (compte no caduqui poc abans o durant el viatge!!!!)
 • Pagar 900€ a compte en el moment de la inscripció
 • Número de compte ES12 2100 0209 4702 0019 8518
 • En el concepte cal posar el nom de l'alumne i el destí (Dublín)

2n Pas:

 • Assistir a la reunió del mes de Juny, on se’ls informarà sobre tot el referent al viatge, l’estada del curs, informació de les famílies, horaris, bitllets de vol, etc.
 • I haver fet l’últim pagament abans del dia de la reunió final. (data de la reunió que se us informarà des del web, un mes abans de marxar)

Resultats que obtindreu!

 • Millora els teus coneixements d’anglès, tant a nivell de vocabulari, gramàtica i de parla gràcies a les classes orals i la convivència en família.
 • Fas amics de diferents nacionalitats i hi parlaes en anglès durant les activitats programades a la tarda.
 • Coneixes un nou país i les seves costums.
 • Augmenta la confiança en tu mateix
 • Guanyes experiència
 • Millores el teu nivell d’Anglès en tots els àmbits, com?
 • Fent una immersió complerta d’una manera natural, espontània i ràpida

Full d'Inscripcions

Cliqueu aquí per a descarregar el Full d'Inscripcions

Condicions Gernerals

1. És responsabilitat de l’alumne disposar dels documents necessaris per al viatge (Passaport i visat)

2. Les responsabilitats d’English Centre sobre la integritat i el benestar de l’alumne estan indicades en la pòlissa contractada i per tant, respondrà tan sols a aquelles qüestions esmentades en el contracte.

3. English Centre no es farà responsable dels retards, accidents, cancel•lacions, vagues, alteracions de ruta, pèrdues i deterioraments dels equipatges, canvis de preus, etc. aliens a les nostres capacitats. Tot i això farà tot el possible per solucionar els problemes que es puguin presentar.

4. En cas que English Centre hagués de cancel•lar el viatge per falta de participants, oferirà a l’alumne altres alternatives equivalents o la devolució íntegra del import del viatge.

5. English Centre és una empresa legalment establerta amb el corresponent CIF J 25435991que actua única i exclusivament com agent intermediari de les institucions i organitzacions que intervenen en el nostre programa. En aquest sentit, seran aquestes mateixes les responsables del bon funcionament de les activitats que els hi queden encomanades. Cal destacar que tan sols treballem amb institucions i organitzacions que gaudeixen d’un reconegut prestigi.

6. L’alumne ha de saber que la vida i les costums en altres països en els quals oferim els nostres programes són diferents de les nostres i per tant, han d’adaptar-se a aquestes situacions i mostrar una bona educació.

L’ alumne que vulgui viure en familia haurà de ser respectuós amb les seves costums.
Es farà un canvi de familia sense cap mena de pagament extra en els punts següents:
- Si hagués un altre alumne de la mateixa nacionalitat i no estés acordat abans de marxar o s’hagués acordat de que no.
- No rebre les menjades corresponents
- No tenir les primeres necessitats tal com tenir la casa neta.
- Mal tracte de part de la familia.

Es pagarà el canvi d’ una altra familia sempre que els punts esmentats fossin aquests
No es pagarà cap despesa de mes, només per que no estigui be a la familia o no agradi la familia.

7. En el cas que l’alumne requereixi algun tractament mèdic o bé ser intervingut quirúrgicament, la directora queda explícitament autoritzada per prendre les decisions que cregui més adients per al benestar del perjudicat (en el cas concret que es tracti d’un menor d’edat).

8. El programa d’activitats es correspon amb l’indicat però cap la possibilitat que hi hagi algun canvi puntual per fer front a possibles eventualitats.

9. Els alumnes han de complir tant les lleis del país com les normes establertes per les organitzacions dels centres i les mateixes del grup d’English Centre, entre les quals s’exigeix bon comportament amb els professors, monitors i estudiants entre d’altres com:

- Fumar en llocs prohibits

- Beure alcohol

- No assistir a classe

- Prendre qualsevol tipus de drogues

- Pegar a un altre alumne o persona

En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes normes i suposant que l’alumne és expulsat del curs, English Centre no es farà responsable del bitllet de tornada ni de la indemnització per danys causats a ell mateix, a tercers o a béns materials.

10. Es concedeix a English Centre l’autorització per a l’ús de material fotogràfic per a fer publicitat i promocionar altres programes sempre i quan no existeixi oposició prèvia per part del participant.

111. De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de English Centre, SCP y que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la relación contractual . Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a English Centre, SCP en C/Ramon y Cajal nº 9, 25430 Juneda (Lleida); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico “dolors@dolorstutusaus.com”


EL PREU INCLOU:

 • Allotjament en pensió completa o mitja tant en residència com en família i segons el lloc de destí assenyalat.
 • Numero de classes assenyalades en cada viatge
 • Excursions (dia sencers els dissabtes) si el programa ho assenyala.
 • Una excursió per setmana de mig dia si el programa ho assenyala.
 • Activitats de tarda i vespre (sempre amb monitors i professors nadius).
 • Assistència permanent de monitors / tutors d’English Centre si son menors.
 • Assegurança d’accidents, robatori i responsabilitat civil.
 • Certificat d’assistència al curs i material inclòs.
 • Motxilla English Centre.
 • Bitllet d’avió assenyalat en cada viatge si s’escau.

AL PREU NO ESTA INCLÒS

 • Excursió opcional, si s’escau.
 • Bitllet d’autocar Lleida - Barcelona preu que es pagarà directament al xofer.
 • Pagament per excés d’equipatge

ANUL·LACIÓ DEL VIATGE ( amb reembossament )

 • Hi haurà un retorn dels diners del viatge, sempre que hi hagi un motiu justificat per part dels FACULTATIUS PERTINENTS.

ANUL·LACIÓ DEL VIATGE ( sense reembossament )

 • El no presentar-se a la sortida o bé tornada del curs.
 • Pèrdua de documents tant d’anada com de tornada.
 • La tornada anticipada de l’alumne, s’entendrà com abandonament del curs en les següents apartats:
 • - Expulsió del col·legi / residència per consum de drogues o bé alcohol

  - Per mal comportament.

  - Per no fe cas als monitors/ tutors acompanyants.

  - Per prendre mal o fer mal a llocs que tenia prohibit d’anar o bé que els tutors no en tenien coneixement i fora del horari previst.

  - En cas que un alumne no pugui sortir del aeroport per falta de documents en regla.


FORMA DE PAGAMENT

Tota inscripció haurà d’anar acompanyada dels euros a compte que estigui estipulat en cada viatge, aquesta quantitat serà descomptada de la quantitat final a pagar. La resta del pagament se complirà a un mes abans de marxar.